รูป ข้าวอบหอยโฮตาเตะ ของร้าน ยี่ สับ หลก ไทย เทสต์ ฮับ มหานครคิวบ์