รูป มอคค่า ร้อน (12 oz.) ของร้าน DD198 - Café Amazon บจก.ปรีชาทรัพย์ เซอร์วิส