รูป ขนมปังกรอบรสเนยสด ของร้าน DD198 - Café Amazon บจก.ปรีชาทรัพย์ เซอร์วิส