รูป คาปูชิโน ร้อน (8 oz.) ของร้าน DD222 - Café Amazon บจ.วังจันทร์ เอนเนอร์จี