1. รวมรูป ร้านอาหาร ตังเก 1 (เจ๊ดำ) (Tangke 1) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ตังเก 1 (เจ๊ดำ) - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ