รูปทั้งหมดร้าน ลุงซ้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ รสเด็ด สาขา2 อยู่ในตลาดเอสโซ่ท่าจีน(0641180958)