รูป คาปูชิโน ร้อน (8 oz.) ของร้าน DD1446 - Café Amazon สน.LPG ก.เกษมแก๊ส 3