ครัวชายทุ่ง (KHRUA CHAI THUNG RESTAURANT)
ครัวชายทุ่ง
บันทึกร้านนี้ 2