รูปทั้งหมดร้าน กล้วยทอด (เจ้าเก่านางเลิ้ง) เอี๊ยมชมพู