รูป Apple Soda ของร้าน Kaiju Cafe (ลาดพร้าว-วังหิน) ลาดพร้าว-วังหิน