เมนู หมูสะเต๊ะนายซ้ง (เจ้าเก่าหน้าร้านสมบูรณ์โภชนา) จุฬา 6

หมูสะเต๊ะ 10ไม้

63 รูป31 แนะนำ