รูป หมูสะเต๊ะ 10ไม้ ของร้าน เจ้าเก่าหน้าร้านสมบูรณ์โภชนา จุฬา 6