1. เส้นข้าวซอยผัดกะเพราลิ้นวัวทอด ไข่ดาว • เส้นข้าวซอยผัดกะเพราลิ้นวัวทอด ไข่ดาว ร้าน อองตองข้าวซอย เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
เมนูของร้าน อองตองข้าวซอย เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
เส้นข้าวซอยผัดกะเพราลิ้นวัวทอด ไข่ดาวเส้นข้าวซอยผัดกะเพราลิ้นวัวทอด ไข่ดาว
0 Like0 Comment
LikeShare
photo