รูป Saezuri Mizuna(ลิ้นปลาวาฬกับผักมิซูนะ) ของร้าน Obanzai Kitaro พร้อมพงษ์