รูปทั้งหมดร้าน เอี่ยวไถ่ เอ็กซ์เพรส แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B