รูป ข้าวหน้าเป็ดพิเศษ##1 ของร้าน เป็ดย่างรสเด็ด ทาวน์อินทาวน์