เมนู พรนภาปลาจุ่ม โขงเจียม
ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
อาหารราคาแพงจนน่าตกใจแบบไม่น่าหลวมตัวเข้ามานั่งเลย ถ้าอาหารราคานี้ สูงกว่าร้านอาหารในโรงแรมที่มีห้างใจกลางเมืองอุบล... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo