Jaguemsong จากึมซอง (Jaguemsong) (Jaguemsong)Siam Square one
OFFICIAL

4.1
45 เรตติ้ง (40 รีวิว)
อาหารเกาหลี฿฿฿
เปิดอยู่จนถึง 20:30

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ลด 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู ดูคาจีเนงเช, พัลโบเช, โคชูชับเช, ยูซันซึล, เฮพาริเนงเช, กันพุงเซวู, ทังซูเซวู, ยางจางพิ, เซคาจิเนงเช, จับเชช, Kimchi ครึ่งกิโล, Danmuji 250g., ซาชอนทังซูยุก, กันพุงกิ, ทังซูยุกหมู, ต็อกบกกิ, คันจาจัง, ซัมซอนคันจาจัง (ซีฟู๊ด), มุลมันดู, มาพาดูบูมยอน, มาพาดูบูบับ, พัลโบเชบับ, กันพุงเซวูบับ, วูลมยอน, กิซืมยอน, อุด้ง, 10% Promotion เจงบันจาจัง, ทังซูยุกบับ, ซาชอนจาจัง (เผ็ด), จัมจามยอน, ยูนิจาจัง, จำปง, ยูซันซึลบับ, โคชูชับเชบับ, จำปงบับ, มาพาดูบู, ข้าวสวย, บกกึมบับผัก, บกกึมบับไก่, บกกึมบับเนื้อ, บกกึมบับกุ้ง, ซัมซอนจัมปง, กันโซเซวู, ซาชอนทังซูยุกบับ, เลมอนกิ, บกกึมบับทะเล, กันพุงกิบับ, จาจังบับ, จับเชบับ, ยากิบับ, บกกึมจัมปง, ทังซูยุก เนื้อ, ราโจกิ, นันจาวอนส, โอฮยังจังยุก, ทวิกิมยอน, กูนมันดู, ปอนเดกิทัง, โชเกทัง, โอเด้งทัง, จาจังมยอน, ซัมซอนจาจัง (ซีฟู๊ด), ยากิมยอน, จาจังต็อกบกกิ, โอจิงออมยอน, จัปทังบับ, โอจิงออท็อปบับ, กันพุงยุก, ทังซูยุก (เนื้อ), Grab  จัมปง, Grab ยากิมยอน, จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, ซุนดูบู จิเก, ซุนดูบูจิเกะ, เจงบันจาจัง, จับเช, Kimchi 1 kg., บุลจาจัง, Grab. จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, โจ้วมยอน, สไปซี่ชิกเเก้นสลัด
โปรโมชั่น ลด 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู ดูคาจีเนงเช, พัลโบเช, โคชูชับเช, ยูซันซึล, เฮพาริเนงเช, กันพุงเซวู, ทังซูเซวู, ยางจางพิ, เซคาจิเนงเช, จับเชช, Kimchi ครึ่งกิโล, Danmuji 250g., ซาชอนทังซูยุก, กันพุงกิ, ทังซูยุกหมู, ต็อกบกกิ, คันจาจัง, ซัมซอนคันจาจัง (ซีฟู๊ด), มุลมันดู, มาพาดูบูมยอน, มาพาดูบูบับ, พัลโบเชบับ, กันพุงเซวูบับ, วูลมยอน, กิซืมยอน, อุด้ง, 10% Promotion เจงบันจาจัง, ทังซูยุกบับ, ซาชอนจาจัง (เผ็ด), จัมจามยอน, ยูนิจาจัง, จำปง, ยูซันซึลบับ, โคชูชับเชบับ, จำปงบับ, มาพาดูบู, ข้าวสวย, บกกึมบับผัก, บกกึมบับไก่, บกกึมบับเนื้อ, บกกึมบับกุ้ง, ซัมซอนจัมปง, กันโซเซวู, ซาชอนทังซูยุกบับ, เลมอนกิ, บกกึมบับทะเล, กันพุงกิบับ, จาจังบับ, จับเชบับ, ยากิบับ, บกกึมจัมปง, ทังซูยุก เนื้อ, ราโจกิ, นันจาวอนส, โอฮยังจังยุก, ทวิกิมยอน, กูนมันดู, ปอนเดกิทัง, โชเกทัง, โอเด้งทัง, จาจังมยอน, ซัมซอนจาจัง (ซีฟู๊ด), ยากิมยอน, จาจังต็อกบกกิ, โอจิงออมยอน, จัปทังบับ, โอจิงออท็อปบับ, กันพุงยุก, ทังซูยุก (เนื้อ), Grab จัมปง, Grab ยากิมยอน, จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, ซุนดูบู จิเก, ซุนดูบูจิเกะ, เจงบันจาจัง, จับเช, Kimchi 1 kg., บุลจาจัง, Grab. จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, โจ้วมยอน, สไปซี่ชิกเเก้นสลัด
โปรโมชั่น •ลด 5%• ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู ดูคาจีเนงเช, พัลโบเช, โคชูชับเช, ยูซันซึล, เฮพาริเนงเช, กันพุงเซวู, ทังซูเซวู, ยางจางพิ, เซคาจิเนงเช, จับเชช, Kimchi ครึ่งกิโล, Danmuji 250g., ซาชอนทังซูยุก, กันพุงกิ, ทังซูยุกหมู, ต็อกบกกิ, คันจาจัง, ซัมซอนคันจาจัง (ซีฟู๊ด), มุลมันดู, มาพาดูบูมยอน, มาพาดูบูบับ, พัลโบเชบับ, กันพุงเซวูบับ, วูลมยอน, กิซืมยอน, อุด้ง, 10% Promotion เจงบันจาจัง, ทังซูยุกบับ, ซาชอนจาจัง (เผ็ด), จัมจามยอน, ยูนิจาจัง, จำปง, ยูซันซึลบับ, โคชูชับเชบับ, จำปงบับ, มาพาดูบู, ข้าวสวย, บกกึมบับผัก, บกกึมบับไก่, บกกึมบับเนื้อ, บกกึมบับกุ้ง, ซัมซอนจัมปง, กันโซเซวู, ซาชอนทังซูยุกบับ, เลมอนกิ, บกกึมบับทะเล, กันพุงกิบับ, จาจังบับ, จับเชบับ, ยากิบับ, บกกึมจัมปง, ทังซูยุก เนื้อ, ราโจกิ, นันจาวอนส, โอฮยังจังยุก, ทวิกิมยอน, กูนมันดู, ปอนเดกิทัง, โชเกทัง, โอเด้งทัง, จาจังมยอน, ซัมซอนจาจัง (ซีฟู๊ด), ยากิมยอน, จาจังต็อกบกกิ, โอจิงออมยอน, จัปทังบับ, โอจิงออท็อปบับ, กันพุงยุก, ทังซูยุก (เนื้อ), Grab  จัมปง, Grab ยากิมยอน, จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, ซุนดูบู จิเก, ซุนดูบูจิเกะ, เจงบันจาจัง, จับเช, Kimchi 1 kg., บุลจาจัง, Grab. จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, โจ้วมยอน, สไปซี่ชิกเเก้นสลัด
โปรโมชั่น •ลด 5%• ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู ดูคาจีเนงเช, พัลโบเช, โคชูชับเช, ยูซันซึล, เฮพาริเนงเช, กันพุงเซวู, ทังซูเซวู, ยางจางพิ, เซคาจิเนงเช, จับเชช, Kimchi ครึ่งกิโล, Danmuji 250g., ซาชอนทังซูยุก, กันพุงกิ, ทังซูยุกหมู, ต็อกบกกิ, คันจาจัง, ซัมซอนคันจาจัง (ซีฟู๊ด), มุลมันดู, มาพาดูบูมยอน, มาพาดูบูบับ, พัลโบเชบับ, กันพุงเซวูบับ, วูลมยอน, กิซืมยอน, อุด้ง, 10% Promotion เจงบันจาจัง, ทังซูยุกบับ, ซาชอนจาจัง (เผ็ด), จัมจามยอน, ยูนิจาจัง, จำปง, ยูซันซึลบับ, โคชูชับเชบับ, จำปงบับ, มาพาดูบู, ข้าวสวย, บกกึมบับผัก, บกกึมบับไก่, บกกึมบับเนื้อ, บกกึมบับกุ้ง, ซัมซอนจัมปง, กันโซเซวู, ซาชอนทังซูยุกบับ, เลมอนกิ, บกกึมบับทะเล, กันพุงกิบับ, จาจังบับ, จับเชบับ, ยากิบับ, บกกึมจัมปง, ทังซูยุก เนื้อ, ราโจกิ, นันจาวอนส, โอฮยังจังยุก, ทวิกิมยอน, กูนมันดู, ปอนเดกิทัง, โชเกทัง, โอเด้งทัง, จาจังมยอน, ซัมซอนจาจัง (ซีฟู๊ด), ยากิมยอน, จาจังต็อกบกกิ, โอจิงออมยอน, จัปทังบับ, โอจิงออท็อปบับ, กันพุงยุก, ทังซูยุก (เนื้อ), Grab จัมปง, Grab ยากิมยอน, จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, ซุนดูบู จิเก, ซุนดูบูจิเกะ, เจงบันจาจัง, จับเช, Kimchi 1 kg., บุลจาจัง, Grab. จุ๊กกุมมิ เจงบันจาจัง, โจ้วมยอน, สไปซี่ชิกเเก้นสลัด
292/19 ถนน พระรามที่ ๑ กรุงเทพมหานคร (Jaguemsong ชั้น 5 Siam Square One)
เบอร์โทร : 020039028

40 รีวิว

45 เรตติ้ง
เหมาะกับ
63% ของรีวิวบอกว่าร้านนี้เหมาะกับ เพื่อนฝูง
43% ของรีวิวบอกว่าร้านนี้เหมาะกับ ครอบครัวหรือเด็ก
28% ของรีวิวบอกว่าร้านนี้เหมาะกับ คู่รัก

อันดับ #11 จาก 3,575

ร้านอาหารเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร
ให้คะแนนร้านนี้
ตัวกรอง
เรียงตาม
ยอดนิยม
photo
Goldenboy
7.6k1.2k22k
ยืนยันตัวตนแล้ว
เมื่อ 4 อาทิตย์ที่แล้ว
ดูแล้ว 611
Quality Review
[GBR] ราคาดี เกาหลีแท้ รสแน่นอน
ราคาต่อหัว: 101 - 250 บาทเมนูเด็ด: จาจังมยอน, ซุนดูบู จิเก

<<เส้นทางสู่สังเวียน>> Siam Square One ชั้น 5 ครับ <<กรรมการอธิบายกติกาก่อนเริ่มชก>> Ja Guem Song "จากึมซอง" ร้านอาหารเกาหลีร้านดังร้านนึงในหมู่วัยรุ่น มุ่งเน้นขายอาหารรสแบบต้นตำหรับ สาขาที่ Korean town เรียกได้ว่า ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด คนรอคิวกันตลอดๆ ส่วนน้อง GB เป็นดั่งโรคจิต ยามเห็นป้ายติดว่า User's Choice หน้าร้าน แล้วมันมุมมิบๆ ใจยุกยิกๆแปลกๆเสมอๆ 555+ เลยอยากมาลองดูให้รู้ก...อ่านต่อ

photo
Wachi Kowwarin
7.1k3.4k32.4k
ยืนยันตัวตนแล้ว
เมื่อ เดือนที่แล้ว
ดูแล้ว 834
Quality Review
อาหารเกาหลีกลางสยาม
ราคาต่อหัว: 251 - 500 บาทเมนูเด็ด: เจงบันจาจัง

พิกัด ชั้น 5 ของ Siam Square One จากึมซอง ร้านอาหารเกาหลีมีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการ บรรยากาศร้านตกแต่งโทนสีแดง ขนาดไม่ใหญ่มาก โต๊ะค่อนข้างใกล้ชิดกัน พนักงานบริการดี เมนูที่สั่ง - ซุนดูบูจิเก ราคา 150 บาท ซุปเต้าหู้เกาหลีน้ำข้น รสกลางๆ ไม่เปรี้ยว - เจงบันจาจัง ราคา 300 บาท บะหมี่ผัดซอสดำหมูและซีฟู้ด มีให้เลือก 2 ขนาด จานกลาง 300 บาท /จานใหญ่ 500 บาท เส้นเหนียวหนึบดี ซอสดำแบบเผ็ดมีรสเผ็ดร้อน เ...อ่านต่อ

photo
สมบูรณ์​ โ​ตมา​กิน​
291962.3k
ยืนยันตัวตนแล้ว
เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ดูแล้ว 1,370
Quality Review
จากึมซอง (JA GUEM SONG)​ ร้านอาหารเกาหลีขวัญใจวัยรุ่น ที่มีเมนูเด็ดอย่าง จาจังมยอน
ราคาต่อหัว: 101 - 250 บาทเมนูเด็ด: จาจังมยอน, spicy chicken salad

อันยองฮาเซโย #อาหารเกาหลี เกาใจแบบสับ... สับสน!! กับเมนูแปลกเพิ่งเคยกินที่ร้าน จากึมซอง(JA GUEM SONG)​ จริงๆร้านนี้เค้าดังเรื่อง #จาจังมยอน บะหมี่ซอสดำ มากว่าคล้ายที่เกาหลีสุด แทบไม่ต้องเล่าอะไรละ เพราะรสชาติดี จานใหญ่ หอมถั่ว เส้นหนึบมากๆ 👍 . แต่วันก่อนไปกินละเหลือบไปเจอเมนู #ซุปดักแด้เกาหลี แค่อ่านก็รู้สึกเร้าใจ มันดูท้าทาย มันน่าลอง . กัดไปคำแรก//อื้มม ซุปเผ็ดๆ รสชาติดักแด้แบบสับ!! สับสนสุด...อ่านต่อ

photo
Mrs.Tuckham
1.6k1.7k11.8k
ยืนยันตัวตนแล้ว
เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ดูแล้ว 1,795
Quality Review
อาหารเกาหลี สัญชาติจีน อิ่มอร่อยจานใหญ่
ราคาต่อหัว: 251 - 500 บาทเมนูเด็ด: ทวิกิมยอน, ซุนดูบู จิเก, ชาชอนทังซูยุกบับ, บกกิมบับเนื้อ

Ja Guem Song ร้านอาหารเกาหลี สัญชาติจีน กับรางวัล users' choice มากันที่ สาขา Siam square one อยู่ชั้น 5 บรรยากาศร้านเหมือนที่สาขาเมกา บางนา โทนสีแดงๆ ตกแต่งได้มีสไตล์ดีค่ะ พนักงานร้านบริการดี เมนูเด่นของร้าน ที่ขายดีจะเป็นเมนู บะหมี่ดำ จาจังมยอนมีต้นกำเนิดมาจากอาหารจีน เป็นบะหมี่ผัดซอสมีสีดำ ใส่หัวหอม เนื้อสัตว์ หรือ อาหารทะเล ปลาหมึก กุ้ง มาแบบหิวๆนี่ ไม่ผิดหวังเพราะอาหารที่นี่เสิร์ฟ...อ่านต่อ

photo
Kong Kin Geng
333693.5k
ยืนยันตัวตนแล้ว
19 ก.ย. 2022
ดูแล้ว 2,612
Quality Review
อร่อยนะ แต่เหมือนสาขาโคเรียนทาวน์อร่อยกว่า
ราคาต่อหัว: 101 - 250 บาทเมนูเด็ด: จำปง, จาจังมยอน

ร้านอาหารเกาหลีชื่อดัง มีสาขาใหม่ในตึกสยามวัน ร้านค่อนข้างใหญ่ เปิดเพลงเกาหลีตามกระแสฟังเพลินๆ วันที่ไปคนไม่ค่อยเยอะ อาหารได้ไว รสชาติคลาสสิค แต่เหมือนสาขาที่โคเรียนทาวน์อร่อยกว่า เราลองเมนูพิเศษที่มีปลาหมึก ผัดกับจาจางเมียน ปลาหมึกเหนียวไปนิดดูเพิ่มเติม

photo
Pednoii AhHa
2.2k2.1k28k
ยืนยันตัวตนแล้ว
22 มิ.ย. 2022
ดูแล้ว 3,483
Quality Review
อาหารจีนสไตล์เกาหลี ต้องมาร้านนี้
ราคาต่อหัว: 251 - 500 บาทเมนูเด็ด: กันพุงกิ, จาจังมยอน

หนึ่งในเมนูยอดฮิตของคนเกาหลี และโด่งดังจนมาถึงไทยด้วยพลังแห่ง Soft Power นั่นก็คือ จาจังเมียน หรือ จาจังมยอน บะหมี่ราดซอสหมักถั่วดำ ที่เราจะจำภาพการส่งเมนูดังกล่าวด้วยมอเตอร์ไซค์ แถมมาถึงก็แค่แกะซีลออก และทานได้เลย จากนั้นทางร้านก็จะมาเก็บกลับไป พอมาถึงเมืองไทยแบบเราๆ ถึงแม้จะมีร้านอาหารเกาหลีผสมกับจีน ที่มีเมนูนี้จำหน่าย แต่ถ้าเทียบในเรื่องของความอร่อยแล้ว ยังไม่มีร้านไหนที่สู้ร้านนี้ได้ และร้...อ่านต่อ


15 เช็คอิน

12 คนที่เคยมา
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

295 บันทึกร้านนี้

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

ร้านคล้ายๆ กันที่สมาชิกวงในแนะนำ

Ad
Ramyun Kitchen สยามสเคป
Ramyun Kitchen สยามสเคป
เปิดอยู่
300 ม. จากร้านนี้
Ad
ไก่ทอดอีกอ ECOR อารีย์
ไก่ทอดอีกอ ECOR อารีย์
ปิดอยู่
5 กม. จากร้านนี้
Kosirae
Kosirae
เปิดอยู่
5.5 กม. จากร้านนี้
SU RA KAN
SU RA KAN
เปิดอยู่
8 กม. จากร้านนี้
Tudari เซ็นทรัลเวิลด์
Tudari เซ็นทรัลเวิลด์
เปิดอยู่
7.1 กม. จากร้านนี้
Kiani ฟิฟท์ตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ
Kiani ฟิฟท์ตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ
เปิดอยู่
5.5 กม. จากร้านนี้
Jaguemsong Sukhumvit branch Sukhumvit Soi 12 korean town ชั้น3
Jaguemsong Sukhumvit branch Sukhumvit Soi 12 korean town ชั้น3
เปิดอยู่
2.8 กม. จากร้านนี้
SINSA Korean BBQ พุทธมณฑลสาย 2
SINSA Korean BBQ พุทธมณฑลสาย 2
ปิดอยู่
17 กม. จากร้านนี้
SALANG Korean BBQ Buffet Restaurant ถนนพญาไท
SALANG Korean BBQ Buffet Restaurant ถนนพญาไท
ปิดอยู่
1.2 กม. จากร้านนี้
GANGNAM BBQ Latkrabang
GANGNAM BBQ Latkrabang
เปิดอยู่
25 กม. จากร้านนี้
Myeong Ga Myeongga
Myeong Ga Myeongga
เปิดอยู่
2.8 กม. จากร้านนี้
Nice Two Meat U ไอคอนสยาม
Nice Two Meat U ไอคอนสยาม
เปิดอยู่
3.3 กม. จากร้านนี้
SEOGA & COOK
SEOGA & COOK
เปิดอยู่
700 ม. จากร้านนี้
JOHA Korean Restaurant
JOHA Korean Restaurant
ปิดอยู่
4.3 กม. จากร้านนี้
Seoul Korean Cuisine Market Village Suvarnabhumi
Seoul Korean Cuisine Market Village Suvarnabhumi
เปิดอยู่
23 กม. จากร้านนี้
SURA BBQ by Korean chef เกาหลี สุขุมวิทซอย39
SURA BBQ by Korean chef เกาหลี สุขุมวิทซอย39
เปิดอยู่
4.3 กม. จากร้านนี้
Kokinaemsae บางนา
Kokinaemsae บางนา
เปิดอยู่
14 กม. จากร้านนี้
อาหารเกาหลี BaanOppa งามวงศ์วาน
อาหารเกาหลี BaanOppa งามวงศ์วาน
ปิดอยู่
11 กม. จากร้านนี้
Gopchang House/Banchan
Gopchang House/Banchan
เปิดอยู่
5.4 กม. จากร้านนี้
Kbbq Sukhumvit Sukhumvit
Kbbq Sukhumvit Sukhumvit
เปิดอยู่
2.7 กม. จากร้านนี้
Ad
Cheongdam (ชองดัม) Korean Restaurant สุขุมวิทพลาซ่า โคเรียนทาวน์
Cheongdam (ชองดัม) Korean Restaurant สุขุมวิทพลาซ่า โคเรียนทาวน์
เปิดอยู่
2.8 กม. จากร้านนี้
Doorae บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์มอลล์
Doorae บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์มอลล์
เปิดอยู่
18 กม. จากร้านนี้
Jinseng Korean Restuarant
Jinseng Korean Restuarant
เปิดอยู่
2.7 กม. จากร้านนี้
Sam Gyup Sal Lam Luk Ka ซัม กยอบ ซัล ลำลูกกา
Sam Gyup Sal Lam Luk Ka ซัม กยอบ ซัล ลำลูกกา
เปิดอยู่
29 กม. จากร้านนี้
Iron Age Korean Steak House
Iron Age Korean Steak House
เปิดอยู่
15 กม. จากร้านนี้
Saemaeul MegaBangna
Saemaeul MegaBangna
เปิดอยู่
19 กม. จากร้านนี้
CUTE PIG Korean BBQ
CUTE PIG Korean BBQ
เปิดอยู่
66 กม. จากร้านนี้
KBBQ  บางนา
KBBQ บางนา
เปิดอยู่
14 กม. จากร้านนี้

ร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง

Ad
SUSHI SEKI Siam Paragon
SUSHI SEKI Siam Paragon
3.7
22 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
200 ม. จากร้านนี้
Ad
Unicorn Signature สยามสแควร์วัน (ยูนิคอร์น ซิกเนเจอร์) - ร้านเด็ด ชานม ชาไข่มุก ชาผลไม้ นมฮอกไกโด โกโก้ ช็อกโกแลต สยามสแควร์วัน
Unicorn Signature สยามสแควร์วัน (ยูนิคอร์น ซิกเนเจอร์) - ร้านเด็ด ชานม ชาไข่มุก ชาผลไม้ นมฮอกไกโด โกโก้ ช็อกโกแลต สยามสแควร์วัน
เปิดอยู่
90 ม. จากร้านนี้
Kouen Sushi Bar สยามสแควร์วัน ชั้น 5
Kouen Sushi Bar สยามสแควร์วัน ชั้น 5
3.9
296 รีวิว
฿฿฿฿
ปิดอยู่
57 ม. จากร้านนี้
Wisdom International Buffet Siam Square One ชั้น5
Wisdom International Buffet Siam Square One ชั้น5
3.9
106 รีวิว
฿฿฿฿฿
เปิดอยู่
59 ม. จากร้านนี้
สวนผัก โอ้กะจู๋ Siam Square One ชั้น3
สวนผัก โอ้กะจู๋ Siam Square One ชั้น3
เปิดอยู่
54 ม. จากร้านนี้
TAJIMAYA Siam Square One
TAJIMAYA Siam Square One
4.6
13 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
59 ม. จากร้านนี้
Kogoro Katsu - Siam square ศูนย์การค้าสยามสแควร์
Kogoro Katsu - Siam square ศูนย์การค้าสยามสแควร์
3.8
20 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
46 ม. จากร้านนี้
Yuzu omakase
Yuzu omakase
4.3
45 รีวิว
฿฿฿฿฿
เปิดอยู่
89 ม. จากร้านนี้
Hongdae BBQ Buffet Siam Square One
Hongdae BBQ Buffet Siam Square One
3.3
75 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
59 ม. จากร้านนี้
Mil Toast House สยามสแควร์
Mil Toast House สยามสแควร์
เปิดอยู่
60 ม. จากร้านนี้
เดอะ การะเกด สาขา สยามสแควร์วัน สยามสแควร์วัน
เดอะ การะเกด สาขา สยามสแควร์วัน สยามสแควร์วัน
3.8
50 รีวิว
฿฿฿
เปิดอยู่
97 ม. จากร้านนี้
Cheese Owl Siam Square One
Cheese Owl Siam Square One
3.4
104 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
46 ม. จากร้านนี้
Bake A Wish สยามสแควร์ วัน
Bake A Wish สยามสแควร์ วัน
เปิดอยู่
71 ม. จากร้านนี้
TenTen ชาบู 4 สี หมีออนเซน (สยามสแควร์วัน)
TenTen ชาบู 4 สี หมีออนเซน (สยามสแควร์วัน)
3.6
57 รีวิว
฿฿฿฿
เปิดอยู่
59 ม. จากร้านนี้
ChaEn Matcha ชาเอ็น มัทฉะ Siam Square One
ChaEn Matcha ชาเอ็น มัทฉะ Siam Square One
เปิดอยู่
56 ม. จากร้านนี้
เวลาเปิดร้าน
ทุกวัน11:00 - 20:30
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • รับบัตรเครดิต
  • เดลิเวอรี
ช่วงราคา
฿฿฿ (251 - 500 บาท)
เวลาเปิด-ปิด เดลิเวอรี
ทุกวัน: 10:00 - 21:00
ดูร้านอื่นๆ ใน เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์