1. รวมรูปร้าน ราดหน้ายอดผักนายเหลา (ตลาดนางลิ้นจี่) สาขาโชคชัยสี่ (RATNA YOT PHAK NAI LAO (NANG LIN CHI MARKET) Chockchaisee) สาขาโชคชัยสี่

รูปทั้งหมดร้าน ราดหน้ายอดผักนายเหลา (ตลาดนางลิ้นจี่) สาขาโชคชัยสี่ สาขาโชคชัยสี่