รูป เส้นหมี่น้ำชิ้น-เปื่อย-เอ็น-ขอบกระด้ง (พิเศษ) ของร้าน รสชั้นเยี่ยม(ประตูน้ำ) ราชปรารถ/ประตูน้ำ