รูป ข้าวเกรียบปากหม้อ ของร้าน แหนมเนือง คุณอ้อ โชคชัย 4