เมนู เกษมโภชนา ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีน

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น(น้ำ)
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
1 แนะนำ
THB 65
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
THB 95
เส้นเล็กน้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
เส้นเล็กน้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
THB 65
เส้นเล็กน้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
เส้นเล็กน้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
THB 95
เส้นหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
เส้นหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
1 แนะนำ
THB 65
เส้นหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
เส้นหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
THB 95
เส้นใหญ่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
เส้นใหญ่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
THB 65
เส้นใหญ่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
เส้นใหญ่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
THB 95
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
4 แนะนำ
THB 65
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน พิเศษ
THB 95
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น(แห้ง)
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหั่น(น้ำ)
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหั่น(แห้ง)
ข้าว
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
เกาเหลาเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
ขนมจีบหมู
ขนมจีบหมู
เป็ดพะโล้สับ
เป็ดพะโล้สับ
เลือดเป็ด
เลือดเป็ด
เครื่องในเป็ด
เครื่องในเป็ด
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
บะหมี่น้ำเป็ดตุ๋นยาจีน ธรรมดา
Load more...