รูปร้าน มุมอร่อย ศรีราชา
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:30