1. เมนูและราคา ร้าน ร้านขนมปังนายอ้วน(ปิ้งเต่าถ่าน) ตลาดกรีนมาร์เก็ตปััตตานี(อิสลามทานได้)

เมนู ร้านขนมปังนายอ้วน(ปิ้งเต่าถ่าน) (ขนมปังนายอ้วน) ตลาดกรีนมาร์เก็ตปััตตานี(อิสลามทานได้)

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ขนมปังปิ้ง(สังขยาใบเตย)
ขนมปังปิ้ง(สังขยาใบเตย)
recommendedขนมปัง(นมสด)ปิ้ง ไส้สังขยาใบเตย
THB 25
ขนมปังปิ้ง(เนยนมน้ำตาล)
ขนมปังปิ้ง(เนยนมน้ำตาล)
recommendedขนมปัง(นมสด)ปิ้ง (ไส้เนยนมน้ำตาล)
THB 25
ขนมปังปิ้ง(เนยนมโบราณ)
ขนมปังปิ้ง(เนยนมโบราณ)
recommendedขนมปัง(นมสด)ปิ้ง ไส้เนยนมโบราณ
THB 25
ขนมปังปิ้ง(ครีมนมสด)
ขนมปังปิ้ง(ครีมนมสด)
recommendedขนมปัง(นมสด) ไส้ครีมนมสด
THB 25
ขนมปังปิ้ง(ช๊อคโกแลตลาวา)
ขนมปังปิ้ง(ช๊อคโกแลตลาวา)
recommendedขนมปัง(นมสด) ปิ้ง ไส้ช๊อคโกแลตลาวา)
THB 25
ขนมปังปิ้ง(ครีมโอวัลติน)
ขนมปังปิ้ง(ครีมโอวัลติน)
recommendedขนมปังปิ้งเนย(ไส้ครีมโอวัลติน)
THB 25
เบเกอรี่ ของหวาน ขนมปัง ทานเล่น