รูป หมูแดง (ขีดละ) ของร้าน บะหมี่ตงเล้ง วุฒากาศ 32