รูป ชาไทย ของร้าน แซบ ซอย 9 ซ.สุขาอุปถัมภ์ 9(ซ.บ่อนไก่)