เมนู Buttercup (บัตเตอร์คัพ)

ชื่อเมนูและราคา
Breakfast
3 Cheese Omelet Gruyere
cheddar, mozzarella cheese, and a toast
THB 220
Almond Crusted French Toasts
Served with berries, maple syrup and strawberry sauce
THB 260
Full English Breakfast
1 สั่งไปแล้วTwo eggs any style : omelet, scrambled egg, sunny-side up. ,Smoked farmer sausage,ham, bacon, baked beans,a toast. ,Your choice of coffee or tea
THB 320
Egg & Bacon Cups
Baked egg in a bread cup with crunchy bacon
THB 180
Two Eggs any Style
Served with grilled tomato, choices of sausages, ham or bacon and a toast
THB 260
Garden Omelet
Mushroom, onion and bell pepper, and a toast (additional choice of chicken,pork sausage, ham, or bacon +30)
THB 220
Smoked Salmon Scrambled Egg
Served with a toast
THB 270
Avocado Toasts
Smashed avocado on multi-grain toasts
THB 340
Kai Grata
Baked eggs with Chinese pork sausage,pork sausages, Moo Yor, pork floss
THB 150
Acai Bowl
Acai puree, banana,strawberry, almond milk, superfood granola.
THB 260
Granola Parfait
Yogurt, fresh fruits and super food granola
THB 250
Pancake
Soup
Snacks
Dipping Sauce
Pasta&Spaghetti
Salad
Rice
Sandwich
Main Dishes
Desserts
Hot Beverage
Cold Beverage
Tea
Fruit Soda
Perrier Fruit Soda
Fresh Fruit Juice
Soft Drink
Mineral Water
Iced Tea
Milkshake
Fresh Fruit Smoothies
Buttercup’s signature smoothies
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
สโคน
สโคน
Buttercup Banana Pie
Buttercup Banana Pie
Spaghetti Ebiko
Spaghetti Ebiko
Panna Cotta
Panna Cotta
สโคน
สโคน
Spaghetti Spicy Garlic & Mushroom
Spaghetti Spicy Garlic & Mushroom
Load more...