รูปทั้งหมดร้าน นมไม่มี 6 สระบุรี คาว-หวาน ครบ จบที่เดียว