รูป ทาโร่คั่วไก่ ของร้าน นายเพ้ง ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ตลาดสวนหลวง