รูปร้าน Ting Tai Fu รามคำแหง14 (Ramkhumhang14)
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:30