รูปทั้งหมดร้าน กรีนแบร์ เทสตี้ เจแปน มอ.ปัตตานี(ย้ายจากปั๊มหลัง มอ.)