1. รวมรูปร้าน ข้าวต้มอ้วนแอนด์ผอม (ข้างกระทรวงสาธารณสุข) (ข้าวต้มอ้วนแอนด์ผอม)