ดีลส่วนลดพิเศษ ร้าน แกงร้อนบ้านสวน สำหรับสมาชิกวงใน
แกงร้อนบ้านสวน - คันคลอง เส้นเจ็ดร้อยปี