เมนู ข้าวซอยลำดวน ฟ้าฮ่าม (Khaosoi Lamduan Faham) สาขา 1

ข้าวซอยเนื้อ

15 รูป32 แนะนำ