เมนู ข้าวซอยลำดวน ฟ้าฮ่าม (Khaosoi Lamduan Faham) สาขา 1

ข้าวซอยไก่

15 รูป51 แนะนำ