ก๋วยจั๊บป้าโอ๋ (KUAI CHAP PA O)
ก๋วยจั๊บป้าโอ๋
บันทึกร้านนี้ 0