รูป ลูกชิ้นกุ้งระเบิด M ของร้าน ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด ปตท.หจก.บึงบัวปิโตรเลียม