รูป ออเดิร์ฟเมืองเหนือ ของร้าน LE GRAND LANNA DHARA DHEVI