1. เส้นหมี่ข้าวกล้องแกงเขียวหวานไก่ • [Promotion] เส้นหมี่ข้าวกล้องแกงเขียวหวานไก่ ร้าน Black Canyon เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เมนูของร้าน Black Canyon เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เส้นหมี่ข้าวกล้องแกงเขียวหวานไก่[Promotion] เส้นหมี่ข้าวกล้องแกงเขียวหวานไก่
0 Like0 Comment
LikeShare
photo