รูป ราดหน้าคะน้าฮ่องกง ของร้าน แสนยอดโภชนา บางรัก-สาทร