รูป Fish & Chips ของร้าน สเต็กลุงหยิกธรรมศาสตร์รังสิต