1. ปลาหิมะเจี๋ยนคะน้าฮ่องกงเห็ดหอม • ปลาหิมะเจี๋ยนคะน้าฮ่องกงเห็ดหอม ร้าน Laemcharoen Seafood เซ็นทรัลเวิลด์
เมนูของร้าน Laemcharoen Seafood เซ็นทรัลเวิลด์
ปลาหิมะเจี๋ยนคะน้าฮ่องกงเห็ดหอมปลาหิมะเจี๋ยนคะน้าฮ่องกงเห็ดหอม
0 Like0 Comment
photo