รูป ปลาหมึกทอดกระเทียม ของร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด เซ็นทรัลเวิลด์