สวนอาหารล. ละอองธารทองปลาเผา (LO LA-ONG THAN THONG PLA PHAO RESTAURANT)
สวนอาหารล. ละอองธารทองปลาเผา
บันทึกร้านนี้ 5