1. รวมรูป ร้านอาหาร เซี้ยเหล่ายี่ห้อ (ข้าวหมูแดงแปลงนาม) (Xie Lao Yee Hor (Khao Moo Dang Plang Nam)) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เซี้ยเหล่ายี่ห้อ (ข้าวหมูแดงแปลงนาม) - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ