รูปร้าน Giggle สาทร
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:00