รูป ปอเปี๊ยะสด ของร้าน ไทยเทอเรส เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า