รูปร้าน Love at first bite
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 10:30