1. รวมรูปร้าน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ (เจ๊เค็ง เจ๊งิ้ม) (ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ) ถ.เฉลิมเขต 4

รูป ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ หมึก ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ ถ.เฉลิมเขต 4