เอามาตำ Al Matum
บันทึก 64
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ปรีดี พนมยงค์ 37 กรุงเทพมหานคร (เข้าจากซอยเจริญใจ ใกล้โรงเรียนนานาชาติ เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนติส)